Rizikové kácení

Každý strom lze bezpečně pokácet. Během plánování a realizace prací klademe důraz na bezpečí a zdraví všech zúčastněných a ochranu Vašeho majetku. V případě nutnosti kácení stromu využíváme nejčastěji stromolezeckou techniku, kde jednotlivé části jsou postupně spouštěny na zem. V případě nutnosti používáme jeřáb, plošinu, traktor či jinou techniku. Pro případ nenadálých událostí a škod jsme pojištěni do 5 mil. Kč. 

Výsadba
a povýsadbová péče

Ve chvíli, kdy přistoupíme k výsadbě stromů na nové stanoviště, je kvalitní péče a profesionální přístup to nejlepší, co můžeme stromu během celého procesu dát, stejně jako následná povýsadbová péče. Zakládáme si na používání kvalitního sadebního materiálu a aplikaci nejnovějších poznatků a zkušeností v našem oboru.

Odborné řezy, stabilizace a jiná péče

Zajištění provozní bezpečnosti stromů, stejně jako jejich správný a dynamický vývoj vyžaduje odbornou, včasnou a pravidelnou péči. Nejčastěji se jedná o ošetření řezem nebo použití stabilizačních systémů jako například dynamických a statických vazeb. Každý strom je jedinečný a vyžaduje individuální přístup. Návrhem ošetření šitým na míru prodlužujeme Vašemu stromu život na daném stanovišti.